İki Mecnûn…

İki Mecnûn…

İki Mecnûn vardı Leylâ zamanında... İkisi de " Ben Mecnûn'um" diyordu. Devrin padişahının kulağına ulaştı iki Mecnûn'un varlığı......
Sayfa 1 / 2