My Twitter Feed

December 15, 2017

Web Tabanlı Dinlediğini Anlama Testi – Web Based Listening Comprehension Test

Web Tabanlı Dinlediğini Anlama Testi – Web Based Listening Comprehension Test

Web Tabanlı Dinlediğini Anlama Testi – Web Based Listening Comprehension Test – Online Test, Çevrimiçi Test – Dinleme – Dinlediğini Anlama – Dinleme Eğitimi – Dinleme dediğimiz olay, sadece kulakta gerçekleşip biten bir şey değil, aksine zihinde gerçekleşen bir durumdur. Zaten duyma ve dinleme arasındaki fark da budur. Duyma sadece sesle ilişkilidir. Dinleme, zihinde anlamanın gerçekleşmesiyle ilişkili bir süreçtir. Sadece günlük yaşam becerileri ve iletişimi içerisinde değil, dinlemeye dayalı eğitim süreçlerinde de dinleme becerisinin kullanılma düzeyi yüksektir. Bundan dolayı dinleme becerisinin ya da dinlediğini anlama becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Zaten yapılan araştırmalarda da bu becerinin geliştirilebileceği ortaya konmuştur.
Geçerlik Güvenirlik çalışmalarının yapılıp makale olarak yayımlanan ve yüksek…

Read More

Çevrimiçi-Web Tabanlı-Online Anket Sistemi

Web Tabanlı Dinlediğini Anlama Testi – Web Based Listening Comprehension Test

Çevrimiçi-Web Tabanlı-Online Anket Sistemi –  Online anket sistemi, görsel veya ses-video barındıran çeşitli medya ortamları kullanarak çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında verileri SPSS ortamında alabilirsiniz. Hatta nitel çalışmalarınız için yazılı görüşleri de toplayarak, SPSS dosyasında bu görüşleri kutucuklarda yazılı halde görebilir ve araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Analizlerinizi rahat yapabilmeniz için çok uygun bir sistemdir. Resimdeki gibi anket, test ve ölçeklerinizi uygulamak için başvurabilirsiniz.

* Yönetici Yeterliliği Ölçeği’ne buradan ulaşabilirsiniz
 
 
***

Read More